IFSAP Halmstad

 

 

IFSAP Halmstad är en lokal förening inom Schizofreniförbundet. IFSAP Halmstad erbjuder gemenskap för personer med psykos, deras närstående och andra engagerade i arbetet för att motverka utanförskap och stigmatisering av personer med varaktig psykisk ohälsa i samhället. Är du medlem i IFSAP Halmstad får du automatiskt tidningen EMPATI i din brevlåda.

 

Följ oss på Facebook

 

 

Aktuellt

 

 

IFSAP Halmstads styrelse 

2023-02-27

IFSAP styrelse

På bilden syns från höger Richard Johnsson, sekreterare, Hernika (Heffa) Jormfeldt, ordförande, Tony Johansson, suppleant, Glenn Henner, styrelseledamot och Tina Ekeroth, vice ordförande. Kassör Christel Ek är fotografen och suppleant Ann-Marie Johnsson är inte med på bilden.