IFSAP Halmstad

 

 

IFSAP Halmstad är en lokal förening inom Schizofreniförbundet. IFSAP Halmstad erbjuder gemenskap för personer med psykos, deras närstående och andra engagerade i arbetet för att motverka utanförskap och stigmatisering av personer med varaktig psykisk ohälsa i samhället. Är du medlem i IFSAP Halmstad får du automatiskt tidningen EMPATI i din brevlåda.

 

Följ oss på Facebook

 

 

Aktuellt

 

Anhörigstöd bjuder in till anhöriggrupp

 

2022-08-22

 

Den 12 september startar anhörigstöd i Halmstad kommun en ny grupp för anhöriga till personer med psykisk ohälsa. 

Om du vill vara med är du välkommen att höra av dig till anhörigkonsulent Niklas Milén på tfn 035-15 81 20 eller via e-post: 

niklas.milen@halmstad.se  

 

Ny omgång med hästaktiviteter i Bråddared med projektmedel från föreningen FVO 

 

2022-06-12

 

Samåkning från Nässjögatan 10 kl. 10.00 den 28 augusti, den 11 september, den 25 september, den 9 oktober, den 23 oktober, den 6 november och den 20 november. Vi är åter i Halmstad kl 14.00. Anmäl intresse på telefon 073 - 504 14 55